dimarts, de febrer 05, 2008

Sobre el dret a vot dels immigrantsEl reconeixement del dret a vot dels immigrants és sinònim de normalitat i maduresa democràtica ja que suposa atorgar un dels drets fonamentals de la democràcia (el dret a escollir els representants polítics) a un col·lectiu que participa en el desenvolupament social, econòmic i cultural de la nostra societat i al que se li exigeixen tots els dures, sense excepció.

El fet que actualment encara no s’hagi atorgat aquest dret al col·lectiu immigrant posa de manifest l’existència de reticències en aquest sentit. És clar que som davant una decisió que suposaria, com és normal, canvis en l’escenari polític, tant a nivell d’oferta de partits com de comportament electoral. Però només així, adaptant-nos a les noves realitats i necessitats socials derivades dels efectes de la globalització, serem capaços d’assegurar un desenvolupament just, igualitari i cohesionat de la nostra societat (amb els beneficis que aquest tipus de desenvolupament suposa per a la qualitat de vida de TOTS els ciutadans, al marge de procedències).

Sembla, doncs, que tot i la incoherència que suposa no reconèixer el dret a vot dels immigrants som davant una situació no resolta que els responsables polítics prefereixen no abordar de forma decidida. En aquest sentit cal una aposta política clara per garantir un dret fonamental a una part de la ciutadania i, alhora, assumir la necessitat d’engegar un procés de sensibilització social que aclareixi els beneficis integradors que suposaria prendre una decisió com aquesta.