dilluns, d’abril 28, 2008

REPTES DE FINANÇAMENT AL MÓN LOCALArticle d'opinió publicat a El Punt del dilluns 5 de maig de 2008.


El finançament del món local és, sense cap mena de dubte, una preocupació per a tots els ajuntaments. L’existència de dificultats financeres reals determina la configuració dels pressupostos municipals i, en conseqüència, les polítiques que acaben implementant els nostres ajuntaments. Aquest fet no és cap novetat. Parlar del finançament dels ajuntaments ens condueix de forma ineludible a un debat històric i de fons respecte el poc marge de maniobra de les corporacions locals per obtenir ingressos propis a través d’impostos i taxes municipals, i sobre la tipologia i el volum de transferències que es reben de la UE, de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Girona. Aquestes administracions i les associacions de municipis són els únics actors amb capacitat per avançar en aquest sentit, consolidant actuacions ja engegades i implementant-ne de noves.


En tot cas, al marge de les decisions i el treball d’institucions i polítics en aquest sentit, crec que és d’interès per a tots elevar aquest debat a un estadi superior que incideixi en la importància d’aquesta situació. I més en un context com l’actual, on la inevitable desacceleració econòmica dibuixa un panorama poc esperançador que cal afrontar amb un mínim de garanties.


El model de gestió dels nostres ajuntaments és inversament proporcional al model anglosaxó, caracteritzat per uns ajuntaments amb poca autonomia a l’hora de prendre decisions i dissenyar polítiques però, en canvi, amb un nivell de suficiència financera considerable. Per tant, tot i la autonomia i llibertat de dissenyar i implementar polítiques dels nostres ajuntaments, la necessitat de comptar amb una major suficiència financera esdevé una condició fonamental que dotaria als governs locals de les eines necessàries per a una gestió més eficaç.


Des dels governs locals es dissenyen i implementen polítiques públiques de proximitat, tangibles, amb efectes directes a la quotidianitat i qualitat de vida de ciutadans i ciutadanes. Els municipis viuen de forma directa les repercussions de l’era global i han d’assumir gestions més complexes i de noves realitats en àmbits tant rellevants com l’urbano-territorial, el de la promoció econòmica o els serveis a les persones. La realitat que gestionen els nostres ajuntaments es cada com més complexa i sectorialitzada i, per tant, és evident que calen més recursos per gestionar-la eficientment.


Sembla clara, doncs, la necessitat de promoure debats i reflexions que comptin amb la participació dels gestors locals i que permetin diagnosticar i proposar millores entorn una situació certament contradictòria, on la gestió d’unes realitats locals cada cop més específiques i sectorialitzades no disposa dels recursos adients. Probablement una estructura impositiva local més descentralitzada, amb impostos més adaptats i fàcils de recaptar, més flexible i de més qualitat permetria millorar en aquesta línia.


En el fons es tracta d’assegurar l’eficiència de les polítiques de proximitat, les que contribueixen al desenvolupament dels nostres pobles i ciutats i al benestar dels seus veïns i veïnes. Es tracta de l’habitatge de protecció oficial, del manteniment de parcs i jardins, de la promoció del civisme, del centre cívic, de la promoció de la democràcia participativa, dels plans d’igualtat, de la biblioteca, del servei d’atenció a domicili, del suport a les entitats, ....i d’un llarguíssim etcètera. Parlem-ne!