dilluns, de juliol 02, 2007

NTIC, un recurs poc explotatBé, després d'unes setmanes amb el bloc poc utilitzat m'agradaria escriure una petita reflexió respecte l'ús insuficient de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC) per part del sector públic. Fa uns dies vaig llegir a l'Avui una notícia on s'explicava un nou servei de "La Caixa": La Caixa posa en marxa un pla pilot de seguretat en els seus caixers automàtics que permet llegir el patró de les venes del palmell de la mà de cada individu. És evident i notori que el sector privat ha entès els beneficis del nou mil·leni i, com és lògic, aprofita els avenços tecnològics per millorar la prestació dels seus serveis. El sector públic, en canvi, no acaba de treure la utilitat pràctica que ens ofereixen les noves tecnologies. Amb això no vull dir, ni molt menys, que no les utilizi. Existeixen línies de subvencions per promoure el seu ús als Ajuntaments, la qual cosa marca una bona línia, però com sempre...anem lents. Crec que els gestors públics haurien de pensar en aplicacions més eficients d'aquest tipus d'instuments. Sempre des d'una perspectiva social. Que les noves tecnologies han invaït els nostres temps és una evidència. A més, crec que, a diferència del que pot semblar, potenciar l'ús de les noves tecnologies al sector públic hauria de servir per reduir la clivella tecnològica que viu la nostra societat, amb cursos per a determinats col·lectius als equipaments de proximitat o amb xarxes Wi-fi assequibles per a tothom. Cal facilitar les coses als ciutadans. El que no pot ser és que compri el cafè, faci transfarències bancàries o compri entrades pel concert dels Police per internet i, en canvi, estigui obligat a vistar el meu Ajuntament per empadronar-me. Les coses canvien i avancen molt ràpid i cal tenir-ho molt en compte, l'empresa privada ja ho ha entès!