dijous, d’agost 09, 2007

El tercer sector al món local, un pilar fonamentalPer qüestions professionals he tingut la sort d'analitzar, conèixer i compartir la realitat associativa de diversos municipis gironins i d'altres indrets de la geografia catalana. Com he dit en altres ocasions, entenc que la seva funció social és i serà cada cop més imprescindible per garantir un desenvolupament adaptat a les complexes necessitats de la societat actual en àmbits com la cultura, l'assistència als col·lectius amb risc d'exclusió, la promoció econòmica o l'esport. Per aquest motiu és fonamental que les administracions públiques entenguin aquesta realitat i dissenyin polítiques públiques de suport a les entitats.

Tot i les seves fortaleses, quan s'analitzen els punts febles de les entitats hom s'adona que existeixen certs elements de debilitat que es repeteixen a tots els municipis, siguin grans o petits, de mar o de muntanya (per dir-ho d'alguna manera). A l'hora d'analitzar l'estat del teixit associatiu a nivell local, els representants de les entitats destaquen debilitats:

INTERNES: Les dificultats de relleu generacional són un problema bastant compartit.
"No trobem joves disposats a continuar amb la feina feta".

EN LES RELACIONS AJUNTAMENT - ENTITATS: També acostuma a coincidir arreu la sensació de manca de planificació i estructuració de les relacions entre els ajuntaments i el teixit associatiu. L'atorgament poc transparent de subvencions, les descordinacions en l'ús dels equipaments públics o en l'organització d'activitats o la manca d'informació de qualitat són els exemples més repetits
.

EN LES RELACIONS ENTRE ENTITATS: Es reconeix que en moltes ocasions les entitats deixen en segon terme el coneixment i el treball conjunt amb la resta d'entitats, prioritzant el seu desenvolupamnt intern. És clar que més i millors relacions serien sinònim de beneficis per al conjunt de la col·lectivitat / municipi.

Davant aquesta situació, i reiterant la rellevància de les entitats en la gestió i desenvolupament de a societat d'avui, és necessari apostar per polítiques locals que prioritzin la definció compartida (entitats - ajuntaments) d'accions de millora en aquest sentit.

És de sentit comú,...és el millor per a tots (fins i tot per als ciutadans no associats!!)